GEMEENTELIJKE BERICHTEN GAAN DIGITAALDe gemeente verspreid vanaf 1 maart 2019 berichten zoals aanvragen, meldingen, besluiten en ontwerp besluiten digitaal gaan verspreiden. Nu is nog een schriftelijke publicatie wettelijk verplicht. Over één tot twee jaar gaat dat echter veranderen en daarop loopt de gemeente vooruit. Op verzoek van de gemeenteraad zal de gemeente minder- en niet digitalen (vooral ouderen) gaan instrueren over digitaal gebruik. Er komt een campagne over de omschakeling van papier naar digitaal. De schriftelijke publicaties moeten naast de digitale blijven bestaan. Pas na 1 juli worden de schriftelijke publicaties aanvullend op de digitale, en minder gedetailleerd. De gemeente moet de inwoners daar ook op wijzen. Daarnaast moet de gemeente waarborgen dat inwoners met vragen altijd gehoor krijgen bij de gemeente. (Bron: Vlietnieuws) U kunt zich aanmelden voor deze digitale informatie op:

https://www.overheid.nl/overuwbuurt

Hoe werkt het?

  1. Voer uw postcode in en geef aan of u bijvoorbeeld info over vergunningen wilt die gaan gelden voor de gehele gemeente of in de straal van een aantal meter rondom uw postcode

  2. Klik op aanmelden bij het kopje attenderingsservice.

  3. Voer uw e-mailadres en postcode en huisnummer in.

  4. Maak een keuze waarover u informatie wilt ontvangen.

  5. Daarna ziet u waarover u per e-mailinformatie zult ontvangen.

  6. Bevestig met uw e-mailadres.

Daarna ontvangt u elke dag een email met belangrijke informatie over uw buurt van noreply@overheid.nl

Doe er uw voordeel mee en wordt tijdig geïnformeerd over onder andere vergunningen voor bijvoorbeeld verbouwingen, verkeersbesluiten en ontheffingen die afgegeven worden in uw buurt.