top of page

In memoriam Piet van Dolen
De wijkvereniging ontving deze week verdrietig nieuws. Onze oud secretaris Piet van Dolen is op 16 maart jl. overleden. Hij is 87 jaar geworden.


Wij wensen zijn familie en bekenden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


Begin 2014 heeft Piet gereageerd op onze oproep voor een nieuwe secretaris. Hij had weer meer tijd en wilde deze taak graag op zich nemen. Hij werd liever ambtelijk secretaris, want stemrecht wilde hij eigenlijk niet. Vanaf dat moment notuleerde Piet de bestuursvergaderingen en zorgde voor aankondigingen in de media. Hij hield contact met verschillende instellingen en was tijdens nieuwe ontwikkelingen, zoals onze website, een fijne kritische noot. Door zijn vermogen om kwesties van meerdere kanten te bekijken, hadden wij niet alleen zeer constructieve vergaderingen maar ging dat ook in een gezellige sfeer.


Hij was jarenlang een waardevolle aanvulling voor de wijkvereniging en zeker ook voor zijn wijk Leidschendam Zuid. Hij zette zich samen met het bestuur in door brieven en zienswijzen te schrijven, om situaties met betrekking tot de leefbaarheid, veiligheid en de toekomst van onze wijk aan te kaarten bij o.a. de gemeente. Halverwege 2020 heeft hij aangegeven, dat hij zijn functie als secretaris niet meer kon uitvoeren. Wij hebben heel veel respect gehad voor de manier waarop hij ons dit liet weten.

Wij herinneren Piet als een open en gezellige man, die een brede belangstelling had. Hij had oog voor anderen, had altijd tijd voor een praatje en sloot graag af met een glaasje witte wijn. Wij zullen dan ook op hem proosten.

bottom of page