top of page
Schermafbeelding 2019-06-22 om 16.01.14.

De Wijkvereniging

Wijkvereniging Leidschendam-Zuid bestaat al sinds 1976 en is nog steeds springlevend.

De vereniging is gestart op de begane grond in een flat aan De Tol in Leidschendam-Zuid met o.a. een klaverjasclub, een kinderclub en een fietsclub. Ook werden er toen al bingoavonden georganiseerd.

 

In 1982 is de wijkvereniging verhuisd naar onze huidige locatie en kreeg het wijkgebouw de toepasselijke naam "Ons Tolhuis".

 

In de loop der jaren is de vereniging verder gegroeid.

Op het ogenblik hebben we een groot aantal gezonde clubs met veel leden.

Zodoende kunnen wij veel mensen uit de wijk, maar ook van buiten Leidschendam-Zuid, de nodige gezelligheid bieden.

Wil je ook aan een activiteit deelnemen, lees verder...

Vrijwilligers

Activiteitencommissie

Regelmatig leuke activiteiten organiseren voor jong en oud.

Clubs

Ons actief inzetten voor de wijkvereniging en iedereen gezelligheid bieden 

Meldt u aan bij een van onze clubs, dan heeft u elke week een gezellig moment. U wordt met open armen  ontvangen.

Bestuur

Ons actief inzetten voor de wijkvereniging om u keer op keer te verrassen.

Onze missie

​"Het stimuleren van sociale-,culturele- en maatschappelijke activiteiten, zodat wij bijdragen aan een fijne wijk om in te wonen".

 

  • Het coördineren, stimuleren en initiëren van sociale, culturele, (re)creatieve en maatschappelijke activiteiten.

  • Activiteiten realiseren in overleg met de wijkbewoners, andere organisaties en de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

  • Ons op de hoogte te stellen van de belangen en behoeften (wensen en noden) van de wijkbewoners.

Bestuur

Wijkvereniging Leidschendam-Zuid

ons tolhuis 056.JPG

Mieke Hoeve

ons tolhuis 072.JPG

Joke de Keyzer

ons tolhuis 053 (2019_12_15 21_23_40 UTC).JPG

Fia Vader

jaques (002).JPG

Jacques Poot

2e secretaris, PR

en

activiteitencommissie

bestuurslid@ons-tolhuis.nl

070-3294199

Will Kranenburg

 Adviserend bestuurslid

en

activiteitencommissie

Donateur

AVG

Wilt u ons ondersteunen in onze missie:

Wordt dan donateur  van de wijkvereniging.

Voor inlichtingen neem contact op met

Joke de Keyzer, 070-393 8427 of penningmeester@ons-tolhuis.nl

U kunt ook de contributie: € 12,50 per jaar, meer is ook welkom, direct overmaken op de girorekening van de wijkvereniging, o.v.v. uw naam en adres

IBAN: NL80 INGB 0000 055422

t.n.v. Wijkvereniging Leidschendam-Zuid.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook wij als wijkvereniging hebben te maken met deze verordening.
Voor vragen hierover neem contact op met  Mieke Hoeve
via e-mail: voorzitter@ons-tolhuis.nl

bottom of page