top of page

Algemene Ledenvergadering 31 maart 2023

Het Bestuur van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid nodigt al haar leden uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op VRIJDAG 31 maart, aanvang: 20.30 uur


Plaats: “Ons Tolhuis”, de Horre 1AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2022

4. Jaarverslag van de secretaris 2022

5. Jaarverslag van de penningmeester 2022

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Begroting 2023-2024-2025

8. Benoeming kascontrolecommissie

9. Het Bestuur:

Voor de functie van bestuurslid wordt Will Kranenburg voorgedragen.

Bestuursbeleid:

· Wijziging statuten i.v.m. de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

· Energiekosten en vaste lasten, subsidie

· Verduurzaming gebouw

· Fonds 1818

· Verbouwing keuken, toiletten en toegankelijkheid van het gebouw

· Nieuw kassasysteem, BTW plicht en contactloos betalen

10. Rondvraag

11. SluitingStukken behorende bij de agendapunten 3, 4, 5, en 7 kunnen, ten behoeve van de leden, na afspraak worden afgehaald bij de voorzitter van de wijkvereniging. Leden die niet bij de vergadering aanwezig kunnen zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen conform artikel VIII van het Huishoudelijk Reglement.bottom of page