top of page

Algemene Ledenvergadering 27 maart 2024

Het Bestuur van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid nodigt al haar leden uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op

WOENSDAG 27 MAART, aanvang: 20.30 uur


Plaats: “Ons Tolhuis”, de Horre 1AGENDA

1.             Opening door de voorzitter

2.             Mededelingen

3.             Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2023

4.             Jaarverslag van de secretaris 2023

5.             Jaarverslag van de penningmeester 2023

6.             Verslag van de kascontrolecommissie

7.             Begroting 2024-2025-2026

8.             Benoeming kascontrolecommissie

9.             Het Bestuur:

Jacques Poot heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten te stoppen als 2e secretaris. Hierdoor is er een vacature voor een bestuurslid of 2e secretaris.

Bestuursbeleid:

·     Energiekosten en vaste lasten, subsidie

·     Verduurzaming gebouw

·     Verbouwcommissie voor verbouwing/aanpassen damestoiletten en de douche

·     Kassasysteem, contactloos betalen

·     Jubileumcommissie voor 50-jarig bestaan Wijkvereniging Leidschendam-Zuid in 2026

10.         Rondvraag

11.         Sluiting

 

 

Stukken behorende bij de agendapunten 3, 4, 5, en 7 kunnen, ten behoeve van de leden, na afspraak worden afgehaald bij de voorzitter van de wijkvereniging. Leden die niet bij de vergadering aanwezig kunnen zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen conform artikel VIII van het Huishoudelijk Reglement.
コメント


bottom of page